El mirall és un producte pràcticament imprescindible en qualsevol projecte a realitzar, i fem especial atenció en aquest apartat, ja que és un camp extens, des de miralls de colors, envellits, anti-condensació (especial banys), miralls armats…